Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Centrum Wiedzy o Dostępności

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Centrum Wiedzy o Dostępności BON AGH jest miejscem, w którym będziemy gromadzić i dzielić się rzetelną wiedzą i sprawdzonymi informacjami na temat projektowania uniwersalnego, technologii asystujących, dobrych praktyk i standardów dostępności.

Zapraszamy do lektury kluczowych dokumentów regulujących w naszym kraju kwestie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w zwłaszcza przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich:

 - ustawa o zapewnieniu dostępności PDF 462 KB

- ustawa o dostępności cyfrowej PDF 472 KB

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn PDF 261 KB

- Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 PDF 3.3 MB

Zachęcamy do współpracy z BON AGH przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji oraz wszystkich osób, którym bliskie są zagadnienia dostępności.

Grafika ozdobna z napisem współpraca międzyuczelniana

Grafika ozdobna z napisem współpraca z partnerami komercyjnymi

Grafika ozdobna z napisem współpraca z sektorem pozarządowym

 STANDARD DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ AGH

Obecnie w AGH prowadzone są intensywne prace nad stworzeniem uczelnianego standardu dostępności. Będzie to dokument bazujący na „Modelowych dostosowaniach obiektów AGH dla osób niepełnosprawnych”, czyli materiale unikatowym w skali kraju, który nasza uczelnia opublikowała już w 2008 roku (aktualizacja w 2016 r.).

Zmieniający się z biegiem lat zakres regulacji prawnych, kumulowanie dobrych praktyk, wielość standardów i przewodników, a jednocześnie duży postęp w obszarze zapewnienia dostępności skłoniła nas do podjęcia prac nad nowym dokumentem. Od 2008 roku AGH ugruntowało swoją pozycję, jako uczelni wiodącej w dziedzinie dostępności architektonicznej i wdrażania racjonalnych usprawnień. Nabywaną przez lata wiedzą i doświadczeniem zamierzamy podzielić się na stronach Standardu Dostępności Architektonicznej AGH.
W prace nad
Standardem Dostępności Architektonicznej AGH koordynowane przez BON, przy współpracy z architektem specjalizującym się w projektowaniu uniwersalnym (pracownikiem AGH) zaangażowane są liczne jednostki organizacyjne uczelni, takie jak: Sektor Techniczny, Miasteczko Studenckie, Dział Obsługi Uczelni, Administratorzy i użytkownicy obiektów. Efektem wspólnych działań będą spójne wytyczne do modernizowania, projektowania i zagospodarowania przestrzeni naszej uczelni, zgodnie z filozofią projektowania uniwersalnego. Osoby, do których adresowany będzie dokument otrzymają jasne wytyczne do działania, zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz najlepszymi praktykami w dziedzinie dostępności.

Osoby zainteresowane postępami prac na Standardem oraz chcące przyczynić się do jego powstania zachęcamy do bieżącego śledzenia wpisów na naszej stronie internetowej.

WARSZTATY DOTYCZĄCE WDRAŻANIA USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI (…) W KONTEKŚCIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH UCZELNI

BON AGH prowadzi prace nad przygotowaniem autorskich warsztatów skierowanych do przedstawicieli środowiska akademickiego, których uczestnicy uzyskają rzetelne informacje na temat Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W związku z epidemią koronawirusa warsztaty zaplanowane na kwiecień 2020 roku w ramach Krakowskich Dni Integracji nie odbyły się. Kolejny termin zajęć ustalony zostanie po ustaniu obostrzeń epidemiologicznych.

Udział w warsztatach będzie bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia

Banery/Logo