Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dostępność Cyfrowa

Grafika ozdobna z napisem accessibiliti

Dostępność cyfrowa oznacza pełny, samodzielny, wygodny, bezpieczny dostęp do informacji i usług udostępnianych za pomocą stron internetowych i aplikacji dla jak największej liczby osób. W praktyce oznacza to tworzenie prostych i zrozumiałych rozwiązań, z których będzie mogła korzystać większość ludzi, bez konieczności ich dodatkowego dostosowywania. Dostępność cyfrowa w szczególności wspiera użytkowników o szczególnych potrzebach, w tym także osoby z niepełnosprawnością.

Według obowiązującego w Polsce prawa wszystkie podmioty publiczne są objęte obowiązkiem zapewnienia dostępności cyfrowej swoich stron internetowych i aplikacji zgodny ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). W oparciu o te wytyczne rozwiązania cyfrowe muszą spełniać założenia 4 głównych zasad:

  1. POSTRZEGALNOŚĆ – zasoby muszą być prezentowane tak aby użytkownik mógł je postrzegać za pomocą dostępnych mu zmysłów. Należy pamiętać aby osoby korzystające z rozwiązań cyfrowych mogły dostosowywać je swobodnie do swoich indywidualnych potrzeb.
  2. FUNKCJONALNOŚĆ – wiąże się z zapewnieniem możliwości obsługi stron internetowych/aplikacji w sposób kompleksowy. Stosowane przez podmioty publiczne rozwiązania powinny być tak skonstruowane aby użytkownicy mogli z nich korzystać przy wsparciu technologii asystujących lub innych urządzeń.
  3. ZROZUMIAŁOŚĆ – zasada ta zakłada, że treści, interakcje oraz nawigacja po danym zasobie cyfrowym będzie intuicyjna i zrozumiała dla wszystkich. Ważna jest tutaj także prostota komunikatów, określenie języka treści, spójność wyglądu, intuicyjność korzystania z menu czy prostota nawigacji.
  4. KOMPATYBILNOŚĆ – czyli dbałość o dopasowanie rozwiązań cyfrowych do oprogramowania i narzędzi stosowanych przez użytkowników. Dostępne strony internetowe/aplikacje powinny działać prawidłowo bez względu na system operacyjny, wersję przeglądarki czy rodzaju urządzenia lub programu (np. czytniki ekranu). 

Przepisy prawa krajowego 

23 maja 2019 weszła w życie Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jak dotąd, jest to najbardziej szczegółowy dokument regulujący kwestie wymagań wobec stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Standardy i wytyczne 

REALIZACJA W RAMACH PROJEKTU "aKADEMIA DOSTĘPNOŚCI"

Działania zwiększające dostępność cyfrową AGH zrealizowane w ramach projektu: „Akademia Dostępności – zwiększenie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”

Banery/Logo