Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Adaptacja kształcenia

Czym są adaptacje kształcenia?

Są to racjonalne usprawnienia, które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Zakres i rodzaj adaptacji ustalany jest na podstawie indywidualnych potrzeb studenta oraz specyfiki konkretnego kierunku studiów. Ramy udzielanego wsparcia stanowi Uchwała Prezydium KRASP z dnia 2 czerwca 2016 r.

Dział Dostępności AGH określa adaptacje w formie dokumentu zawierającego praktyczne zalecenia organizacji zajęć i egzaminów. Nie zawiera on informacji o rodzaju niepełnosprawności, za wyjątkiem sytuacji, kiedy oba zainteresowana wyraźnie o to poprosi.

Egzemplarze otrzymują: student, który na jego podstawie samodzielnie ustala z prowadzącymi szczegóły techniczne i organizacyjne; Dziekan właściwego Wydziału AGH; Dyrekcja Studium Języków Obcych AGH (jeśli dotyczy).

Przykładowe adaptacje

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • wykonywanie na użytek własny notatek w alternatywnej formie uzgodnionej z prowadzącym, np. nagrywanie zajęć, wykonywanie zdjęć,
 • udostępnianie studentowi na użytek własny prezentacji z zajęć odpowiednio wcześniej,
 • używanie dodatkowych urządzeń asystujących, m.in. tabletu, laptopa, powiększalnika tekstu, urządzeń brajlowskich,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych/egzaminacyjnych w formie elektronicznej,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych/egzaminacyjnych w czcionce powiększonej,
 • możliwość zajmowania dogodnego miejsca w sali zajęciowej,
 • wsparcie asystentów edukacyjnych,
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia,
 • dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia, m.in. z prac pisemnych na rzecz wystąpień ustnych,
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze lub z wykorzystaniem urządzeń wspomagających.

Dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

 • wsparcie w ustalaniu efektywnych form komunikacji z prowadzącymi,
 • wykonywanie na użytek własny notatek w alternatywnej formie uzgodnionej z prowadzącym, np. nagrywanie zajęć, wykonywanie zdjęć,
 • udostępnianie studentowi na użytek własny prezentacji z zajęć odpowiednio wcześniej,
 • używanie dodatkowych urządzeń asystujących, m.in. tabletu, laptopa, systemu FM, urządzeń bluetooth, pętli induktofonicznej,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych/egzaminacyjnych w formie elektronicznej,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych/egzaminacyjnych w czcionce powiększonej,
 • możliwość zajmowania dogodnego miejsca w sali zajęciowej,
 • wsparcie asystentów edukacyjnych/tłumaczy języka migowego,
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia,
 • dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia, m.in. ograniczenie wystąpień ustnych na rzecz prac pisemnych,
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze lub z wykorzystaniem urządzeń wspomagających,
 • zapewnienie warunków egzaminowania dostosowanych do szczególnych potrzeb, np. ograniczenie hałasu, w osobnym pomieszczeniu.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchu:

 • wykonywanie na użytek własny notatek w alternatywnej formie uzgodnionej z prowadzącym, np. nagrywanie zajęć, wykonywanie zdjęć,
 • udostępnianie studentowi na użytek własny prezentacji z zajęć odpowiednio wcześniej,
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej,
 • używanie dodatkowych urządzeń wspomagających, np. tabletów, laptopów,
 • zamiana miejsca, w którym odbywają się zajęcia na dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • możliwość zajmowania dogodnego miejsca w sali zajęciowej,
 • wsparcie asystentów edukacyjnych
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia,
 • dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia, m.in. ograniczenie prac pisemnych na rzecz wystąpień ustnych,
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze lub z wykorzystaniem urządzeń wspomagających,

Dla osób neuroatypowych (m.in. w spektrum autyzmu, posiadających znaczące problemy w koncentracji), osób chorujących psychicznie, z doświadczeniem kryzysu psychicznego:

 • wykonywanie na użytek własny notatek w alternatywnej formie uzgodnionej z prowadzącym, np. nagrywanie zajęć, wykonywanie zdjęć,
 • udostępnianie studentowi na użytek własny prezentacji z zajęć odpowiednio wcześniej,
 • możliwość zajmowania dogodnego miejsca w sali zajęciowej,
 • wsparcie w ustalaniu efektywnych form komunikacji z prowadzącymi,
 • wsparcie asystentów edukacyjnych,
 • wydłużenie czasu trwania egzaminów/zaliczeń, w przypadku egzaminów ustnych może obejmować wynotowanie głównych tez do odpowiedzi,
 • modyfikacja formy, np. ograniczenie wystąpień ustnych na rzecz prac pisemnych; zamiana formy pisemnej na ustną i odwrotnie,
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze lub z wykorzystaniem urządzeń wspomagających,
 • używanie słuchawek/stoperów wygłuszających bez systemów łączności,
 • zapewnienie warunków egzaminowania dostosowanych do szczególnych potrzeb, np. ograniczenie hałasu, w osobnym pomieszczeniu.

Osoby z dysleksją rozwojową (dysgrafią, dysortografią):

 • wydłużenie czasu trwania pisemnych egzaminów/zaliczeń,
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze,
 • dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia, m.in. ograniczenie prac pisemnych na rzecz wystąpień ustnych,
 • pomijanie błędów ortograficznych w ocenie prac pisemnych, które wymagają formy odręcznej.

Dla osób chorujących przewlekle i z innymi trudnościami zdrowotnymi, które stale lub przejściowo utrudniają udział w kształceniu (nieuwzględnionych powyżej) przygotowywane są adaptacje adekwatne do potrzeb i specyfiki studiowania.

Kto może skorzystać z adaptacji?

W szczególności studenci z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchu, w spektrum autyzmu, z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego, chorujący przewlekle, którzy:

 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/dokument równoważny
 • lub których czasowe lub przewlekłe szczególne potrzeby są potwierdzone stosowną dokumentacją.

W jaki sposób uzyskać adaptacje?

Utwórz własne konto w systemie HELPI AGH i załącz do niego dokumentację potwierdzającą niepełnosprawność lub szczególne potrzeby.

Następnie umów poprzez HELPI spotkanie z pracownikiem - konsultantem edukacyjnym. W zależności od Twoich potrzeb spotkanie może odbyć się w Dziale Dostępności lub online. Podczas spotkania uzyskasz pomoc w doborze odpowiednich form wsparcia i informacje jakie wnioski należy złożyć w HELPI. Będziesz na bieżąco powiadamiany o statusie Twoich spraw i o tym, kiedy Twoje adaptacje będą gotowe do odbioru.

Banery/Logo