Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Podstawowe przepisy regulujące dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Grafika ozdobna

Gwarancje zabezpieczenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami uwzględnione zostały w wielu aktach systemu prawnego RP. Znajdziemy tam zarówno regulacje o charakterze ogólnym odnoszące się do praw człowieka. Na przykład zawarte w Konstytucji RP. Równolegle funkcjonują przepisy regulujące specyficzne zagadnienia związane z niepełnosprawnością, m.in. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 roku. Do najważniejszych dokumentów o charakterze generalnym należą Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych i Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. 
Jest jednym z najważniejszych aktów prawa międzynarodowego odnoszących się bezpośrednio i kompleksowo do sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 roku uruchomiła szereg systemowych zmian w przepisach, strategiach i programach krajowych, dążących do wyrównywania szans i zapobieganiu dyskryminacji. 

Link do treści aktu prawnego 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
Od dnia wejścia w życie nakłada na podmioty publiczne obowiązek spełniania co najmniej minimalnych wymagań w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Dokument określa, m.in. tryb składania skarg na brak dostępności, mogących skutkować karami. Regulacje obejmują także podmioty inne niż publiczne, które realizują zadania lub zamówienia publiczne. Co 4 lata podmiot publiczny jest zobowiązany do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Link do treści aktu prawnego 

Banery/Logo