Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Program Szkolenia

  • Podstawy prawne dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w perspektywie finansowej 2021 - 2027 
  • Wytyczne i dokumenty dotyczące  

Zasady równości szans i niedyskryminacji  
Zasady równości kobiet i mężczyzn 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP) 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)  

  • Wprowadzenie do standardów dostępności na etapie realizacji projektów dofinansowanych z EFS+ 

Standard szkoleniowy 
Standard informacyjno - promocyjny 
Standard cyfrowy 
Standard architektoniczny  
Standard transportowy 

  • Opisywanie zasad równościowych i standardów dostępności na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego 
  • Potwierdzanie spełniania zasad horyzontalnych na etapie realizacji projektu 
  • Kontrola spełniania polityk horyzontalnych  
  • Dobre praktyki w kwestii zasad równościowych i dostępności  
  • Pytania i dyskusja 
  • Podsumowanie 

 Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników o praktycznej stronie realizacji zasad  równościowych i standardów dostępności w projektach unijnych. Dzięki szkoleniu każdy uczestnik dowie się jak stosować zasady równościowe w swoich projektach. Przedstawione zostaną źródła prawa i wytyczne opisujące konkretne potrzeby oraz konieczne zapisy we wnioskach o dofinansowanie. Następnie szczegółowo omówione zostaną działania na etapie realizacji projektów. Duży nacisk położony zostanie na praktyczną stronę pracy, aby dzięki pokazanym źródłom, przykładowym zapisom i omówionym dobrym praktykom uczestnik mógł samodzielnie opisać, a następnie wdrożyć działania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach.  

 

Banery/Logo