Rodzaje uszkodzenia wzroku

Uszkodzenia widzenia obwodowego - ograniczenia i ubytki widzenia

 • Koncentryczne (równomierne) ograniczenie pola widzenia
 • Widzenie połowiczne
 • Inne: mroczki, ćwiartkowe ograniczenie pola widzenia

Krótkowzroczność (myopia)

Powód: równoległe promienie światła ogniskowane przed siatkówką

Objawy: utrata ostrości widzenia dalekich przedmiotów, konieczność mrużenia oczu – zwiększenie głębi ostrości

Przyczyny:

Krótkowzroczność osiowa - zbyt długa oś gałki ocznej– najczęściej spotykana, rozwój zwykle w okresie dojrzewania płciowego, docelowa między 20 a 30 rokiem życia

Krótkowzroczność krzywiznowa - zbyt wypukła krzywizna elementów oka (rogówka, soczewka)

Krótkowzroczność refrakcyjna - zbyt duży współczynnik załamania soczewki - najczęściej skutek cukrzycy lub zaćmy

Krótkowzroczność-I

Krótkowzroczność-II

Dalekowzroczność

Powód: równoległe promienie światła ogniskowe za siatkówką

Objawy: utrata ostrości widzenia bliskich przedmiotów

Przyczyny: zbyt krótka gałka oczna w stosunku do siły łamiącej światło, za słabe zdolności łamiące oka w stosunku do jego długości (np. płaska rogówka) - Może prowadzić do zaburzeń w układzie mięśniowym oka (zez).

Dalekowzroczność-I

Dalekowzroczność-II

Ubytki pola widzenia

Powód: uszkodzenie elementów układu widzenia

Objawy: różne formy braku częściowego widzenia (braki pola zależne od przyczyn)

Przyczyny: uszkodzenie różnych odcinków drogi wzrokowej (np. nerwu wzrokowego – jaskra, choroba Marfana, zwyrodnienie plamki żółtej)

Ubytki-pola-widzenia-I

Widzenie-połowiczne

Widzenie-tunelowe-I

Widzenie-tunelowe-II

Inne dysfunkcje

 • Zaburzenia widzenia barw
 • Widzenie stereoskopowe(obuoczne)
 • Widzenie nocne (skotopowe)

Wskazówki dla dydaktyków

Autor: Jacek Zadrożny

 1. Przed studentami z niepełnosprawnością wzroku należy stawiać takie same wymagania jak przed innymi studentami, ponieważ zamierzają oni zdobyć wyższe wykształcenie, a uczelnia odpowiada za uzyskany przez nich dyplom.
 2. Należy dyskretnie zapytać studenta, jak dużo widzi i czy ma dla niego znaczenie miejsce, jakie zajmuje na sali, oraz jaka pomoc będzie mu potrzebna.
 3. Nagrywanie zajęć jest często jedynym sposobem sporządzania notatek przez osoby niewidome. Prawo autorskie zezwala na nagrywanie zajęć, ale student powinien wykorzystywać je tylko do osobistego użytku.
 4. Student może posługiwać się różnymi pomocami: notebookiem, maszyną brajlowską, notatnikiem, pomocami optycznymi, a nawet własnym oświetleniem. Publiczne zwracanie na to uwagi może go zniechęcić.
 5. Studenci niewidomi i słabowidzący powinni otrzymać takie same informacje jak studenci widzący. Prowadzący zajęcia powinien głośno czytać to samo, co zapisuje na tablicy. Jeżeli jest to możliwe, warto dostarczyć materiały w postaci plików elektronicznych. Prezentacji rysunków, wykresów, diagramów powinien towarzyszyć ich słowny opis. W przypadku przedstawiania eksponatów, makiet, modeli student powinien mieć możliwość zapoznania się z obiektem za pomocą dotyku (jeśli jest to możliwe) lub obejrzeć go z bliska (student słabowidzący).
 6. Koniecznym jest, by zadający pytanie precyzował słownie, do kogo je kieruje, ponieważ osoba niewidoma nie zareaguje ani na spojrzenie, ani na wskazanie palcem.
 7. Informacje o wymaganej literaturze należy podawać ze znacznym wyprzedzeniem, ponieważ dla osób niewidomych dotarcie do niej jest bardziej skomplikowane i czasochłonne niż dla osób widzących.
 8. Sprawdzanie wiedzy powinno przebiegać w sposób możliwie zbliżony do tego, jaki jest stosowany wobec studentów widzących. Dla osób słabowidzących należy przygotować testy używając dużej czcionki, a dla niewidomych – testy w formie elektronicznej (które mogą być wypełnione za pomocą komputera) lub w brajlu. Możliwa jest także zamiana formy pisemnej egzaminu na formę ustną z zachowaniem równoważnego sprawdzenia poziomu wiedzy.

Źródło: http://www.firr.org.pl/uploads/PUB/Wskazowki_dla_wykladowcow_wzrok.pdf

Jeśli spotkasz osobę niewidomą lub słabo widzącą potrzebującą Twojej pomocy – nie bój się wychodzić z inicjatywą

 • Zapytaj, czy osoba potrzebuje pomocy
 • Zapytaj jak i w czym możesz pomóc
 • Nie pomagaj na siłę, jeżeli osoba nie potrzebuje/nie chce Twojej pomocy

Prowadzenie osoby niewidomej:

 • Prowadząc osobę niewidomą daj się złapać za bark lub pod ramię i pamiętaj, aby w linii ruchu osoby niewidomej nie znajdowały się żadne przedmioty, które mogą spowodować niebezpieczną sytuację (np. przechodząc przez drzwi, żeby nie weszła w framugę)
 • Staraj się iść „pół kroku” przed osobą którą prowadzisz
 • Pamiętaj aby ostrzegać osobę o ewentualnych przeszkodach

Formy pomocy dla studentów z wadą wzroku:

 • Adaptacja materiałów dydaktycznych
 • Wydruk w alfabecie Brajla
 • Wydruk powiększony
 • Wypukła grafika
 • Materiały elektroniczne: pliki tekstowe np. doc, txt, audiodeskrypcja
 • Specjalistyczne lektoraty z języków obcych
 • Dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów
 • Wypożyczanie sprzętu edukacyjno-wspomagającego
 • Korzystanie z kolorowego ksera (również format A3)
 • Specjalistyczne oprogramowanie (JAWS, Magic +)
 • Możliwość skorzystania z Pracowni Tyfloinformatyki
 • Kursy orientacji przestrzennej po terenie uczelni
 • Pomoc asystencka

AGH uczelnia przyjazna wobec osób niepełnosprawnych proponuje dla studentów z wadą wzroku:

 • Pomoc ze strony pracowników BON AGH
 • Pomoc i poradę dotyczącą wyboru kierunku studiów
 • Wszelkie informacje związane ze studiowaniem osób niepełnosprawnych
 • Możliwość korzystania oraz wypożyczenia urządzeń edukacyjno-wspomagających
 • Zakwaterowanie w warunkach uwzględniających stan zdrowia studenta
 • Możliwość kserowania notatek i materiałów dydaktycznych
 • Udział w dostosowanych zajęciach sportowych, pozwalających uzyskać zaliczeniez przedmiotu Wychowanie Fizyczne
 • Dostosowanie formy kształcenia i weryfikacji postępów w nauce (m.in. zmiana formy zaliczania przedmiotów, wydłużenie czasu egzaminów itp.)
 • Wsparcie psychologiczne związane z polepszeniem funkcjonowania w ramach uczelni
 • Miłą atmosferę tolerancji i życzliwości oraz liczne wyjazdy integracyjne
Wzrok
Aby skorzystać z proponowanej pomocy lub uzyskać więcej informacji zapraszamy bezpośrednio do Biura ds. ON.
Możesz również wysłać maila lub zadzwonić i w ten sposób umówić się na spotkanie.
Osoba odpowiedzialna:
Joanna Sierakowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 603 618 396