Obrazek przedstawia klawiaturę. Na czerwono oznaczono na nim klawisz na którym napisano online. U dołu strony napis Akademia dostępności wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Poniżej loga Uni Europejskiej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników naszej Uczelni do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Projektu Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Szkolenie będzie dotyczyć dostępności stron www w zakresie użytkowania ich przez osoby z niepełnosprawnościami. Skierowane jest do kadry dydaktycznej, administracji i obsługi, pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie podzielone jest na dwa dni i będzie odbywać się godzinach 09:00-14:00
Pierwszy termin szkolenia  24-25.03.2021 r.
Drugi termin szkolenia 13-14.04.2021 r.
Spotkanie odbędzie na platformie ZOOM – link zostanie udostępniony osobom które prawidłowo i w terminie wypełnią dokumenty i dokonają zapisu na szkolenie.   

 

 

Zakres szkolenia

Dzień 1 (godzina 09:00-13:30)

 • Wprowadzenie do dostępności
 • Informacja elektroniczna
 • Co to jest dostępność?
 • Kogo dotyka brak dostępności
 • Rodzaje niepełnosprawności i różne postrzeganie informacji
 • Technologie asystujące - rodzaje, przykłady, demonstracja
 • Prawo, a dostępność - obowiązujące przepisy i wymagania
 • Standardy dostępności
 • Standard WCAG 2.1
 • Omówienie wytycznych standardu WCAG 2.1

Dzień 2 (godzina 09:00-13:30)

 • Omówienie kryteriów sukcesu w oparciu o przykłady z raportów z badań dostępności serwisów AGH
 • Podstawy tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych
 • Podstawy tworzenia dostępnych treści w mediach społecznościowych
 • Podstawy badania dostępności
 • Narzędzia wspomagające badanie dostępności
 • Jak poprawiać dostępność?
 • Dobre i złe praktyki dostępności
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Podsumowanie

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu wypełnij formularz:
Termin 1 24-25.03.2021 r. - zapisy zakończone, brak wolnych miejsc.
Termin 2 13-14.04.2021 r. - zapisy zakończone, brak wolnych miejsc.

a następnie wydrukuj w kolorze i dostarcz do Biura ds Osób Niepełnosprawnych załączniki 1,2,3 dostępne poniżej  w terminach:

Termin 1  do 18.03.2021 r.
Termin 2  do 07.04.2021 r.

Dokumenty do pobrania
Regulamin Szkoleń DOC 55 KB
Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników - Dane uczestnika Projektu DOC 68 KB
Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników - Formularz rekrutacyjny DOC 72 KB
Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników - RODO DOC 66 KB
Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników - Zaświadczenie DOC 66 KB
Załącznik nr 5 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników - Certyfikat DOC 66 KB

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorami wypełnionych dokumentów
Załącznik 1 wzór PDF 971 KB
Załącznik 2 wzór PDF 741 KB
Załącznik 3 wzór PDF 790 KB

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości", 4. Napis w kolorze fuksji (różowym): "Fronia" i pod spodem "Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami".