Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie wśród 85 uczelni, które otrzymały dofinansowanie do projektów zwiększających dostępność uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach konkursu "Uczelnia dostępna", ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt "Akademia Dostępności - wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami" o wartości 13 207 720,90 zł będzie realizowany w ścieżce MAXI- na najwyższym poziomie zaawansowania
Czeka nas 4 lata aktywnych działań.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Projektu - wspaniała praca!
Gratulujemy koleżankom i kolegom z uczelni z całej Polski!