Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym, który odbędzie się 28 września w Krakowie.

Konwenty Regionalne odbędą się na przełomie września i października w kilkunastu miastach w całej Polsce. Są wydarzeniami towarzyszącymi przygotowaniom ogólnopolskiego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
w Warszawie.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami jest organizowany na 5-lecie Konwnecji o prawach osób z niepełnosprawnościami: wspólnie domagamy się prawa do godnego i niezależnego życia. Opracowujemy Strategię Osób z Niepełnosprawnościami, a na jej bazie założenia dla nowych ustaw (nowego systemu wsparcia).

 Projekt Strategii zostanie poddany dyskusji podczas konwentów regionalnych, a następnie zaprezentowany podczas Kongresu. Chcemy, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością dowiedziało się o Strategii i mogło włączyć w jej opracowanie, by wspólnie domagać się prawa do godnego i niezależnego życia. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwencie Regionalnym w Krakowie!

Małopolski Konwent Regionalny odbędzie się 28 września 2017 r. w Krakowie, w Sali Rektoratu AGH, przy Al. Mickiewicza 30, (budynek A0, sala nr 106), od godz. 10.00.

Tematem przewodnim Konwnetu w Krakowie będzie niezależne życie osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowy program Konwentu BON AGH

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego. Udział w Konwencie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza BON AGH

Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Konwnecie Regionalnym!

kongres logotypkonwent logotypPFRON LOGO NOWEBON AGH