Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności stanowią rosnący odsetek studentów AGH. W 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności, która obliguje nas, abyśmy stale rozwijali się i polepszali warunki studiowania osób z problemami zdrowotnymi. Chcąc pomóc pracownikom AGH stawić czoła nowym wyzwaniom zapraszamy do udziału w szkoleniach. Wiedza i umiejętności nabyte w ich trakcie przygotują Państwa do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zwiększając tym samym komfort pracy.

RAMOWY PROGRAM

Szkolnie odbywać się będzie w godzinach od 09:00 do 14:00 w formie online.

Część pierwsza - profil osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełnosprawnościami na uczelni

 • Kim jest osoba z niepełnosprawnościami.
 • Rodzaje niepełnosprawności i ogólna charakterystyka - specyfika potrzeb.
 • Profil potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w kontekście pełnego uczestnictwa w życiu akademickim.
 • Bariery architektoniczne oraz narzędzia umożliwiające ich eliminację.
 • Studenci z chorobami psychicznymi jako współuczestnicy procesu kształcenia.
 • Budowanie poczucia podmiotowości osób z niepełnosprawnościami i definiowanie niepełnosprawności w jej społecznym znaczeniu.
 • Rola pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych na uczelni.
 • Sposoby prezentowania informacji.
 • Adaptacja informacji do możliwości percepcyjnych osób z niepełnosprawnościami.
 • Aktualny stan przepisów prawa autorskiego w kontekście dostępności informacji.
 • Formy udostępniania utworów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dostosowanie tekstu, dźwięku, obrazu, rejestracja zajęć dydaktycznych, dostępność stron WWW, korzystanie z zasobów bibliotecznych).

Część druga - praktyczne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym:

 • Stereotypy, prawda i mity dotyczące osób z niepełnosprawnościami.
 • Z czym możemy spotkać się na uczelni rozwiązania techniczne ułatwiające osobom niepełnosprawnym naukę.
 • Techniczne i organizacyjne środki likwidacji barier architektonicznych.
 • Sposoby komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.
 • Wsparcie bezpośrednie dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, z problemami z poruszaniem się.
 • Dobre praktyki w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.

Poniżej prowadzący i terminy szkoleń:
I - 06.05.2021 r. (Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone
II -  17.05. 2021 r.(Katarzyna Balwierz, Artur Then)- zapisy zakończone
III -  31.05 2021 r. (Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone
IV - 09.06. 2021 r. (Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone
V - 10.06.2021 r. (Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone
VI -  22.06.2021 r. (Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone
VII  -23.06.2021 r. (Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) zapisy zakończone
VIII - 24.06 2021 (Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) zapisy zakończone
IX - 06.10.2021 r. (Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisy zakończone
X - 22.10.2021 r. (Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisy zakończone
XI - 15.11.2021 r. (Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisy zakończone
XII - 19.11.2021 r. (Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisy zakończone
XII - 22.11.2021 r.
(Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisy zakończone
XIV - 24.11.2021 r. ( Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisy zakończone
XV - 29.11.2021 r.(Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisy zakończone
XVI - 02.12.2021 r.(Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisy zakończone

Dokumenty do pobrania

Wypełnione załączniki 1,2,3 prosimy o wydrukowanie w kolorze i dostarczenie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia

Banery/Logo