Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

Dotacja MNiSW

Dotacja Ministerstwa i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnych warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Z roku na rok oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami ulega rozszerzeniu, a działania Uczelni stają się coraz bardziej profesjonalne. Wyrównujemy szanse na zdobycie wykształcenia przez osoby z niepełnosprawnościami oraz umożliwiamy lepszy start w dorosłe życie.