Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Wiedzy o Dostępności

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

 

Centrum Wiedzy o Dostępności BON AGH jest miejscem, w którym będziemy gromadzić i dzielić się rzetelną wiedzą i sprawdzonymi informacjami na temat projektowania uniwersalnego, technologii asystujących, dobrych praktyk i standardów dostępności.

Zapraszamy do lektury kluczowych dokumentów regulujących w naszym kraju kwestie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w zwłaszcza przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich:

Ustawa o zapewnieniu dostępności

Ustawa o dostępności cyfrowej

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

Zachęcamy do współpracy z BON AGH przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji oraz wszystkich osób, którym bliskie są zagadnienia dostępności.

Współpraca Międzyuczelniana

Z wizytą studyjną w Mediolanie

Szkolenie "Dostępność Architektoniczna w Projektach EFS" dziękujemy za udział

MIDI na miarę MAXI. Wizyta studyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z wizytą studyjną w Trondheim

Szkolenie: Dostępność architektoniczna w projektach EFS

BON AGH - DON UJ: Razem z kierunku dostępnych metod ewakuacji

Ustawa o dostępności, a bariery architektoniczne w uczelni.

BON AGH i BON UW: Dostępność Domów Studenckich dla osób z niepełnosprawnościami

Współpraca z partnerami komercyjnymi 

Bon AGH Excellent SA: linia akcesoriów łazienkowych dla osób z niepełnosprawnościami

Współpraca z sektorem pozarządowym 

Z wizytą w USA - konferencja „Equity & Excellence Access in Higher Education” stowarzyszenia AHEAD

Jak współpracować z osobami neuronietypowymi?

Uczelnia w spektrum – jak wspierać kształcenie osób z zespołem Aspergera?

STANDARD DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ AGH

 

Banery/Logo