Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

O Projekcie

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska
PROJEKT „Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00 DOS/19 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-09-30
Wartość Projektu 13 207 720,90 zł
Dofinansowanie 12 811 487,90 zł

„Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” to projekt, który został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu „Uczelnia dostępna” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt Akademii Górniczo-Hutniczej będzie realizowany w ścieżce maxi, proponując innowacyjne i wieloaspektowe działania, w znaczący sposób poprawiające sytuację osób z niepełnosprawnościami w uczelni.

Realizacja projektu będzie zmierzać do kompleksowego rozwoju obszarów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w strukturach Akademii Górniczo Hutniczej. W planach na najbliższe 4 lata przewidziano pięć głównych kierunków działań:

  1. Zwiększenie dostępności architektonicznej infrastruktury AGH,
  2. Wdrożenie technologii wspierających i wsparcia edukacyjnego,
  3. Dopracowanie lub stworzenie ogólnouczelnianych dokumentów (procedur) uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnością,
  4. Działania szkoleniowe i zwiększające potencjał kadry (w tym świadomość),
  5. Nawiązywanie sieci współpracy poprzez współpracę z środowiskiem akademickim, otoczeniem społeczno-biznesowym oraz kumulowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dostępności w ramach utworzonego Centrum Wiedzy o Dostępności.

Działania obejmują wypracowanie i wdrożenie m.in.: teleinformatycznego systemu nawigacji po budynkach i terenie AGH w szczególności dla osób z problemami wzroku i ruchu.; platformy do zdalnej obsługi studentów z niepełnosprawnościami; kursów e-learningowy wraz z filmami instruktażowymi; Standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej. Ponadto projekt przewiduje poprawę dostępności serwisów internetowych zgodnych z aktualnymi standardami WCAG, digitalizację i udostępnienie zasobów edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności oraz umożliwienie skorzystanie ze zdalnego dostępu do konsultacji psychiatrycznych dla pracowników w zakresie nabycia fachowej wiedzy wykorzystanej do wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w sytuacji kryzysowej.

Przedstawiciele kadry uczelni pozyskają wiedzę, umiejętności, a także bardzo istotną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Poznają także zasady, jakie powinny im przyświecać w codziennej pracy w kontekście wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, by przyczyniać się do tworzenia środowiska równych szans, umożliwiającego aktywne uczestnictwo oraz szanse na kształcenie osób z niepełnosprawnościami.

Dla zwiększenia efektywności założonych działań projektowych podjęto współpracę z 3 organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze niepełnosprawności: Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacją na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Stowarzyszeniem na rzecz równego dostępu "Twoje nowe możliwości".

Zaplanowane działania w sposób bezpośredni przełożą się na większą dostępność uczelni dla osób z niepełnosprawnościami i wzrost kompetencji uczestników Projektu w zakresie zapewnienia równości szans.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia

Banery/Logo