Dział Dostępności AGH

Szkolenie przygotowujące do pracy ze studentem w kryzysie psychicznym

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Jak wesprzeć studenta w kryzysie psychicznym? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu - dowiedz się, jak możesz pomóc. Zajęcia odbędą się 14 września 2023 roku.

W społeczności akademickiej coraz częściej dostrzegamy studentów, którzy nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami i relacjami z powodu trudności natury emocjonalnej. Jako pracownicy stajemy przed dylematem w jaki sposób i czy w ogóle powinniśmy pytać studenta o jego sprawy. Tymczasem osoby doświadczające kryzysów psychicznych bardzo często nie chcąc obarczać innych swoimi problemami - czekają na inicjatywę otoczenia, nie wiedzą, jak poprosić o wsparcie. Wrażliwość na innych nie zawsze musi iść w parze z wiedzą, w jaki sposób reagować na zachowania budzące nasz niepokój.

Szkolenie oferowane przez BON AGH:

  • wzmocni kompetencje i pewność siebie w kontakcie z osobą doświadczającą kryzysu,
  • dostarczy rzetelnych informacji na temat problemów zdrowia psychicznego i profilaktyki.

Szczegółowy program 

Zajęcia poprowadzi psycholog – mgr Marta Kostecka-Korbiel 

Limit miejsc został wyczerpany.

1) 24.10.2023 -  8:30 do 15:15 (w tym 45 min. przerwa),

LUB

2) 26.10.2023 -  8:30 do 15:15 (w tym 45 min. przerwa)

Miejsce: DS. Olimp sala konferencyjna na parterze 

Zgłoszenia i zasady udziału 

Osoby zainteresowane prosimy o mail na adres:

lulek@agh.edu.pl 

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione w AGH w formie umowy o pracę, które wypełnią i dostarczą do BON AGH dokumenty: 

Szkolenie zostanie realizowane w ramach projektu “Akademia Dostępności - wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia