Dział Dostępności AGH

Wymiany międzynarodowe studentów ze szczególnymi potrzebami

Grafika ozdobna z napisem ankietka Europejski uniwersytet kosmiczny

AGH bierze udział w projekcie Universeh - Europejski Uniwersytet Kosmiczny Planowana jest jego kontynuacja na kolejne 4 lata. Uczelnia chce zapewnić jak najlepsze wsparcie studentów ze szczególnymi potrzebami i możliwość ich udziału w projekcie (szczególnie w mobilności międzynarodowej). Szczególne potrzeby są definiowane szeroko. Nie jest konieczne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety