Dział Dostępności AGH

Nagrody Integralia 2023

20 kwietnia 2023 r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory odbyła się konferencja główna Krakowskich Dni Integracji. 15 edycja jednej z najważniejszych imprez na akademickiej mapie Krakowa upłynęła pod hasłem „Dostępność Kultury i Wydarzeń”.

Tegoroczna konferencja skupiła się m.in. na historii rozwoju współpracy w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami. Prof. dr hab. Janina Filek przedstawiła „Wielce subiektywną historię Krakowskiego Porozumienia”, w której opowiedziała o genezie idei międzyuczelnianej współpracy. Tegoroczne KDI okazało się przełomowe także z innego powodu – do Krakowskiego Porozumienia przystąpiła Akademia Sztuk Pięknych. Z ramienia AGH dokument podpisał Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko.

Jak co roku w trakcie konferencji rozdane zostały Integralia – nagrody stanowiące dowód uznania społeczności akademickiej za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Z rąk Prorektora ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejki oraz Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH dr inż. Szczepana Moskwy nagrody otrzymali:

  • Dr hab. Anna Siwik – Prorektor ds. Studenckich w latach 2012-2020; kierownik projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”;

  • Mgr Anna Krukiewicz-Gacek – Dyrektor Studium Języków Obcych;

  • Mgr Wojciech Ryczek – Pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Laureatom serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że tak owocnie rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana wraz z kolejnymi projektami.