Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

Adaptacja kształcenia w semestrze letnim 2022/2023

Grafika ozdobna z napisem Adaptacja kształcenia w semestrze letnim

Studenci potrzebujący zaleceń dotyczących adaptacji toku studiowania do szczególnym potrzeb (lub ich aktualizacji), w szczególności wynikających z niepełnosprawności powinni: 

  • zalogować się w systemie HELPI AGH 
  • w terminie do 10.03.2023 złożyć w systemie właściwe wnioski, załączając dokumentację potwierdzającą potrzeby zdrowotne  

Wnioski składane po upływie powyższego terminu będą procedowane, o ile rodzaj potrzebnych adaptacji będzie możliwy do wdrożenia w trakcie trwania semestru. 

Osoby, które potrzebują wsparcia, lecz nie wiedzą jaka rodzaje adaptacji będą dla nich najbardziej efektywne - zapraszamy do rezerwacji w HELPI z spotkań doradczych z konsultantami BON AGH. 

Przykładowe formy adaptacji zalecane indywidualnie, na podstawie dokumentacji potwierdzającej szczególne potrzeby studenta oraz oceny konsultanta BON AGH: 

  • nagrywanie zajęć, otrzymywanie prezentacji z zajęć na własny użytek ,
  • zmiana formy egzaminów i zaliczeń, 
  • wydłużenie czasu egzaminów i zaliczeń, 
  • możliwość korzystania z przedmiotów i urządzeń wspomagających (np. słuchawek wygłuszających, komputera), 
  • sformułowanie wskazówek dla prowadzących zajęcia dotyczących efektywnej pracy ze studentem, 
  • pomoc asystentów edukacyjnych.