Dział Dostępności AGH

Projekt staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III

Grafika ozdobna z napisem Projekt staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III

Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś? Chcesz znaleźć ciekawą pracę? Nie wiesz, jak się zabrać do jej skutecznego szukania? Chcesz zdobyć ? Potrzebujesz nauczyć się czegoś, czego wymagają pracodawcy?
Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe?
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zapraszają do udziału w Projekcie.

Okres Realizacji projektu: 01.04.2021 r. - 31.03.2022 r.
Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Rekrutacja do Projektu rusza 1 kwietnia 2020 r. - liczba miejsc jest bardzo ograniczona.
Nie bądź bierny - skorzystaj, zwiększ wiedzę i kompetencję, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na rynek pracy.

Czemu służy projekt?

 • zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy, udostępnieniu grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
 • zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki płatnemu stażowi.

Z czego możesz skorzystać?

 • wsparcia coacha, pomagającego ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
 • konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, prawa dot. niepełnosprawności, pracy, możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń i innych,
 • ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb (część uczestników),
 • płatnego stażu dla części uczestników.

Jakie są warunki uczestnictwa?

 • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
 • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w dniu przystąpienia do Projektu,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • przejście procesu rekrutacji do Projektu,
 • pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpienie do Projektu ją zakończyły.
  Kontakt:

 

Anna Lulek 603 619 059

anna.lulek@agh.edu.pl

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia