Dział Dostępności AGH

MIDI na miarę MAXI. Wizyta studyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniach 23-24.09.2021 trójka przedstawicieli BON AGH miała okazję udać się z rewizytą do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obydwie uczelnie realizują projekty w ramach konkursu Uczelnia Dostępna. Spotkanie było okazją to wymiany doświadczeń oraz zapoznania się na miejscu z efektami projektu, także w ramach seminarium pn. "Architektura XXI wieku - środowisko dostępne".

 

WSBiP – wizyta w kampusie uczelni

Wizytę rozpoczęliśmy od zapoznania się z rozwiązaniami zastosowanymi w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, gdzie studenci odbywają ćwiczenia i zajęcia praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów. Symulacje uwzględniają różne rodzaje niepełnosprawności, w tym narządu ruchu. Omawialiśmy także rozwiązania zapewniające dostępność architektoniczną Centrum.

Dwie młode kobiety stojące na tle budynku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości

Na ścianie widoczne napis “Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej imienia prof.. Macieja Latalskiego 1936-2006

Symulator służący do doświadczania niepełnosprawności wyposażony w wózek inwalidzki

Sala dydaktyczna wyglądająca jak sala szpitalna. Na łóżku fantom dziecka

Sala dydaktyczna wyglądająca jak sala szpitalna.

Tyfloplan obiektu

Spacer po kampusie i otoczeniu budynku głównego uczelni pokazał liczne rozwiązania architektoniczne oraz z zakresu dostępności komunikacyjnej które WSBiP wypracowała i wdrożyła również w ramach projektu Dostępna Uczelnia. Na uwagę zasługują, m.in. ciągi komunikacyjne z zastosowaniem oznaczeń fakturowych i głosowych dla osób niewidomych i słabo widzących, wizualno-dotykowe plany rozmieszczenia budynków kampusu, oznaczenia bezpieczeństwa ciągów pieszych i schodów.

Wejście do budynku wyposażone w FON

Tyflomapa wraz z oznaczeniem FON

Spodnia część tyflomapy z zainstalowanym modułem elektronicznym

Wejście do budynku WSBiP z FON

Pochylnia

Schody prowadzące do budynku z FON

W budynku głównym mogliśmy zobaczyć i przetestować poszczególne elementy infrastruktury zapewniające dostępność obiektu, m.in.: plany rozmieszczenia pomieszczeń wizualno-dotykowo-głosowe, nawigacja po budynku z użyciem technologii bezprzewodowych, wirtualny dziekanat wyposażony w pętlę induktofoniczną i możliwość personalizacji wyświetlanych na ekranie treści, tabliczki-oznaczenia pomieszczeń (wizualno-dotykowe – druk wypukły, alfabet Breille’a), sprzęt biblioteczny, platforma schodowa, dostosowane toalety, pętle induktofoniczne.

Tyfloplan wewnątrz budynku

Drzwi z oznaczeniem wizualnym, wypukłym i w alfabcie breille’a nad klamką. Obok Drzwi wykaz osób wykonany tą samą techniką

Klamka z umieszczonym od dołu oznaczeniem w alfabcie Breille’a

Dwie młode kobiety stojące obok bardzo dużego ekranu wyświetlającego informacje nt. uczelni

Dłoń przyłożona obok tabliczki informacyjnej WC w kolorach kontrastujących, piśmie wypukłym i alfabecie Breille’a

Toaleta z dostosowaniami dla osób z problemem narządu ruchu

Stanowisko biblioteczne wyposażone w sprzęt wspomagający (m.in.. komputer, specjalistyczna klawiatura, tablet)

Dwie kobiety stojące w drzwiach do budynku, patrzą na smartfon obsługiwany przez jedną z nich

Na zakończenie pierwszego dnia wizyty zostaliśmy ciepło przyjęci przez Pana dr Pawła Gotowieckiego - Rektora uczelni oraz Panią Agnieszkę Winiarczyk – Kanclerz. W spotkaniu uczestniczyły również osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu “WSBIP Uczelnia Dostępna”. Wspólnie omówiliśmy główne wyzwania zrealizowanej dotychczas ścieżki MINI, która następnie wprowadziła uczelnię na poziom MIDI. Ze strony AGH podzieliliśmy się kluczowymi doświadczeniami płynącymi z realizacji ścieżki na poziomie MAXI.

5 osób pozujących do wspólnego zdjęcia (dwóch mężczyzn i trzy kobiety) - delegacja z AGH oraz władze WSBiP

Dostępne multimedia – wizyta w studio nagrań audiowizualnych

Drugi dzień wizyty rozpoczęliśmy od poznania metod zapewniania dostępnych materiałów audio-wideo, tworzonych na potrzeby procesu dydaktycznego. W nowoczesnym i dobrze wyposażonym studio nagrań przygotowywane są między innymi napisy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Sprzęt elektroniczny w studio nagraniowym

Młoda kobieta w studio nagraniowym siedzi przy stoliku na tle zielonej tablicy

Prelekcja Centrum Wiedzy o Dostępności AGH podczas seminarium "Architektura XXI wieku - środowisko dostępne" 

Jako specjaliści w zakresie dostępności architektonicznej zostaliśmy zaproszeni przez gospodarzy wizyty do wygłoszenia referatu w dniu 24.09.2021 podczas seminarium. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych oraz Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe w auli głównej Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pt. „Projektowanie uniwersalne i racjonalne usprawnienia w praktyce” wygłoszone przez Annę Lulek (Centrum Wiedzy o Dostępności AGH) wskazywało najważniejsze wyzwania jakie stoją przed uczelniami wyższymi w zakresie dostępności architektonicznej.  

Prelegentka podczas wygłaszania referatu

Anna Lulek podczas udzielania wywiadu dla radio

Prelegentka podczas wygłaszania referatu

Wydarzenie było okazją do networkingu z uczestnikami seminarium - przedstawicielami uczelni, szkół, NGO, instytucji samorządowych.

5 osób pozujących do wspólnego zdjęcia - 3 kobiety i 2 mężczyzn

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia