Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

 

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności stanowią rosnący odsetek studentów AGH. W 2019 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności, która obliguje nas, abyśmy stale rozwijali się i polepszali warunki studiowania osób z problemami zdrowotnymi. Chcąc pomóc pracownikom AGH stawić czoła nowym wyzwaniom zapraszamy do udziału w szkoleniach. Wiedza i umiejętności nabyte w ich trakcie przygotują Państwa do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zwiększając tym samym komfort pracy.


RAMOWY PROGRAM

Szkolnie odbywać się będzie w godzinach od 09:00 do 14:00 w formie online.

Część pierwsza - profil osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełnosprawnościami na uczelni

 • Kim jest osoba z niepełnosprawnościami.
 • Rodzaje niepełnosprawności i ogólna charakterystyka - specyfika potrzeb.
 • Profil potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w kontekście pełnego uczestnictwa w życiu akademickim.
 • Bariery architektoniczne oraz narzędzia umożliwiające ich eliminację.
 • Studenci z chorobami psychicznymi jako współuczestnicy procesu kształcenia.
 • Budowanie poczucia podmiotowości osób z niepełnosprawnościami i definiowanie niepełnosprawności w jej społecznym znaczeniu.
 • Rola pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych na uczelni.
 • Sposoby prezentowania informacji.
 • Adaptacja informacji do możliwości percepcyjnych osób z niepełnosprawnościami.
 • Aktualny stan przepisów prawa autorskiego w kontekście dostępności informacji.
 • Formy udostępniania utworów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dostosowanie tekstu, dźwięku, obrazu, rejestracja zajęć dydaktycznych, dostępność stron WWW, korzystanie z zasobów bibliotecznych).

Część druga - praktyczne wsparcie udzielane osobom z niepełnosprawnościami w procesie edukacyjnym:

 • Stereotypy, prawda i mity dotyczące osób z niepełnosprawnościami.
 • Z czym możemy spotkać się na uczelni rozwiązania techniczne ułatwiające osobom niepełnosprawnym naukę.
 • Techniczne i organizacyjne środki likwidacji barier architektonicznych.
 • Sposoby komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.
 • Wsparcie bezpośrednie dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, z problemami z poruszaniem się.
 • Dobre praktyki w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.

Poniżej terminy szkoleń:

I Termin: 06.05.2021 (Prowadzący: Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone

II Termin  17.05. 2021 (Prowadzący: Katarzyna Balwierz, Artur Then)- zapisy zakończone

III Termin  31.05 2021 (Prowadzący: Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn)zapisy zakończone

IV Termin 09.06. 2021 (Prowadzący: Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone

V Termin 10.06.2021 (Prowadzący: Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone

VI Termin  22.06.2021 (Prowadzący: Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) - zapisy zakończone

VII Termin 23.06.2021 (Prowadzący: Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) zapisy zakończone

VIII Termin 24.06 2021 (Prowadzący: Katarzyna Balwierz, Mateusz Kobryn) zapisy zakończone

IX Termin 06.10.2021 r. (Prowadzący: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisz się do 28.09.2021 r.

X Termin 13.10.2021 r. (Prowadzący: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisz się do 05.10.2021 r. 

XI Termin 22.10.2021 r. (Prowadzący: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisz się do 14.10.2021 r. 

XII Termin 27.10.2021 r. (Prowadzący: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisz się do 19.10.2021 r.

XIII Termin 19.11.2021 r. (Prowadzący: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisz się do 11.11.2021 r.

XIV Termin 24.11.2021 r. (Prowadzący: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisz się do 16.11.2021 r.

XV Termin 02.12.2021 r. (Prowadzący: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisz się do 24.11.2021 r.

XVI Termin 09.12.2021 r. (Prowadzący: Magdalena Ziemnicka, Katarzyna Heba) zapisz się do 01.12.2021 r.

Dokumenty do pobrania

Wypełnione załączniki 1,2,3 prosimy o wydrukowanie w kolorze i dostarczenie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorami wypełnionych dokumentów
Załącznik 1 wzór PDF 971 KB
Załącznik 2 wzór PDF 193 KB
Załącznik 3 wzór PDF 790 KB

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości", 4. Napis w kolorze fuksji (różowym): "Fronia" i pod spodem "Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami".