Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Szkolenia dla Pracowników

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności stanowią rosnący odsetek studentów AGH. W 2020 roku weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności, która obliguje nas, abyśmy stale rozwijali się i polepszali warunki studiowania osób z problemami zdrowotnymi.

Chcąc pomóc pracownikom AGH stawić czoła nowym wyzwaniom zapraszamy do udziału w szkoleniach. Wiedza i umiejętności nabyte w ich trakcie przygotują Państwa do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zwiększając tym samym komfort pracy.

W ramach Projektu „Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” - Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00 DOS/19

Zaplanowano realizację dwóch rodzajów szkoleń:

1. JEDNODNIOWE: (6 godzin dydaktycznych) szkolenia podstawowe (podnoszące wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności)
grupa docelowa:
kadra dydaktyczna, administracyjna i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna

Element dekoracyjny

 

2. DWUDNIOWE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE (2 x 6 godzin dydaktycznych) z zakresu: 

Element dekoracyjny Element dekoracyjny

Element dekoracyjny  Element dekoracyjny

Element dekoracyjny  Element dekoracyjny

 • Dostosowania zajęć sportowych
  grupa docelowa: kadra dydaktyczna i obsługa, administracyjna
   
 • Ewakuacji i sytuacji zagrożenia
  grupa docelowa:
  kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzają i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna

 • Potrzeb osób z niepełnosprawnością
  grupa docelowa:
  administratorzy/ki budynków; kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzają i obsługowa

 • Procedur
  grupa docelowa: kadra zarządzająca oraz pracownicy dziekanatów, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracyjni i obsługowi

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia