Rodzaje uszkodzenia wzroku

Uszkodzenia widzenia obwodowego - ograniczenia i ubytki widzenia

  • Koncentryczne (równomierne) ograniczenie pola widzenia
  • Widzenie połowiczne
  • Inne: mroczki, ćwiartkowe ograniczenie pola widzenia

Krótkowzroczność (myopia)

Powód: równoległe promienie światła ogniskowane przed siatkówką

Objawy: utrata ostrości widzenia dalekich przedmiotów, konieczność mrużenia oczu – zwiększenie głębi ostrości

Przyczyny:

Krótkowzroczność osiowa - zbyt długa oś gałki ocznej– najczęściej spotykana, rozwój zwykle w okresie dojrzewania płciowego, docelowa między 20 a 30 rokiem życia

Krótkowzroczność krzywiznowa - zbyt wypukła krzywizna elementów oka (rogówka, soczewka)

Krótkowzroczność refrakcyjna - zbyt duży współczynnik załamania soczewki - najczęściej skutek cukrzycy lub zaćmy

Krótkowzroczność-I

Krótkowzroczność-II

Dalekowzroczność

Powód: równoległe promienie światła ogniskowe za siatkówką

Objawy: utrata ostrości widzenia bliskich przedmiotów

Przyczyny: zbyt krótka gałka oczna w stosunku do siły łamiącej światło, za słabe zdolności łamiące oka w stosunku do jego długości (np. płaska rogówka) - Może prowadzić do zaburzeń w układzie mięśniowym oka (zez).

Dalekowzroczność-I

Dalekowzroczność-II

Ubytki pola widzenia

Powód: uszkodzenie elementów układu widzenia

Objawy: różne formy braku częściowego widzenia (braki pola zależne od przyczyn)

Przyczyny: uszkodzenie różnych odcinków drogi wzrokowej (np. nerwu wzrokowego – jaskra, choroba Marfana, zwyrodnienie plamki żółtej)

Ubytki-pola-widzenia-I

Widzenie-połowiczne

Widzenie-tunelowe-I

Widzenie-tunelowe-II

Inne dysfunkcje

  • Zaburzenia widzenia barw
  • Widzenie stereoskopowe(obuoczne)
  • Widzenie nocne (skotopowe)