Osoby z ubytkiem słuchu, które korzystają z aparatów słuchowych mogą dodatkowo wspierać słuch wykorzystując systemy FM, współpracujące z ich aparatami. System FM wykorzystuje technologię radiową FM, przesyłając droga radiową dźwięk z mikrofonu wykładowcy do odbiornika połączonego z aparatami słuchowymi studenta. W rezultacie słyszymy mowę bezpośrednio w uszach, bez zakłóceń i dźwięków otoczenia. System tłumi przeszkadzające dźwięki.

Pętla indukcyjna

Pętla indukcyjna jest to urządzenie współpracujące z indywidualnymi aparatami słuchowymi, pozwala osobom niedosłyszącym słyszeć wyraźniej.

 System pętli indukcyjnej BON AGH

System pętli składa się 3 podstawowych części:

  • źródła dźwięku np. mikrofonu, telewizora, odtwarzacza DVD
  • wzmacniacza pętli induktofonicznej
  • przewodu zainstalowanego po obwodzie pomieszczenia, tworząc pętlę.
schemat działania pętli BON AGH

W czasie pracy wzmacniacza, wewnątrz obwodu pętli oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie wytwarza się zmienne pole elektromagnetyczne. Wytworzone pole jest odbierane i przetwarzane na dźwięk przez znajdujące się w jego zasięgu indywidualne aparaty słuchowe wyposażone w funkcję odbioru indukcyjnego (tryb ‘T’ w aparacie słuchowym). Można wyróżnić pętlę stacjonarną, okienkową i przenośną.

Symbol osób niesałyszących BON AGH

Międzynarodowy symbol Systemu Pętli Induktofonicznej – przekreślone ucho z literą ‘T’. Logo jest wizualną informacją, że w miejscu gdzie widnieje zamontowana jest pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie. Przełączenie aparatu słuchowego na pozycję cewki telefonicznej 'T', powoduje, że dźwięk jest czysty, pozbawiony pogłosu i hałasu tła.