Inne niepełnosprawności

Najczęściej dla społeczeństwa osoba niepełnosprawna to ktoś kto porusza się na wózku inwalidzkim, o kulach czy przy użyciu białej laski. Tych których niepełnosprawność jest niewidoczna, często traktowana jest jako lżejsza, nie mająca znacznego wpływu na codzienne funkcjonowanie. Problemy tych osób są często bagatelizowane, a oni sami pozostają niezauważalni. Tymczasem każda niepełnosprawność, nawet ta niewidoczna, ma znaczący wpływ na życie.

Do najczęstszych schorzeń należą:

  • Cukrzyca
  • Epilepsja
  • Problemy neurologiczne
  • Choroby nowotworowe i ich konsekwencje
  • Zaburzenia mowy
  • Wady serca, układu krążenia, układu oddechowego
  • Choroby zakaźne (np. WZW)

Wśród ogółu studentów niepełnosprawnych studiujących na AGH, osoby cierpiące na w/w schorzenia stanowią ok 60%.

Mając to na uwadze, uczelnia stara się wspomóc studentów z każdą niepełnosprawnością, proponując odpowiednią pomoc adekwatną do potrzeb.