Przydatne linki

Nazwa odnośniak odnośnik
Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Baza fotografii AGH Baza fotografii AGH
Centrum Karier AGH Centrum Karier AGH
Centrum Integracji Kraków Centrum Integracji Kraków
Internet dla Niepełnosprawnych Internet dla Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Serwis Internetowy Miasta Kraków Serwis Internetowy Miasta Kraków
Kraków bez barier Kraków bez barier
NGO - Organizacje Pozarządowe NGO - Organizacje Pozarządowe

BONy i ZSNy na innych Uczelniach

Nazwa odnośniak odnośnik
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego
Biuro ds. osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Biuro ds. osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej