Starasz się o przyjęcie na studia lub zostałeś już przyjęty i potrzebujesz pomocy?

ZGŁOŚ SIĘ DO BON AGH - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

W BON AGH studenci doktoranc niepełnosprawni oraz kandydaci na studia mogą liczyć na niezbędną pomoc.

Od 2001 roku realizujemy program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”. Program ten zakłada kompleksowe podejście Władz Uczelni do problemów z którymi borykają się studenci niepełnosprawni i uwzględnia potrzeby konkretnego studenta. Metody i formy kształcenia są dobierane elastycznie w zależności od indywidualnych predyspozycji.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przyporządkowane jest do Pionu Spraw Studenckich AGH. Biuro współpracuje z krakowskimi uczelniami PK, UEK, UJ, UPJPII, UP, UR i AK na mocy zawartego Porozumienia z dnia 27 października 2010 oraz wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych (pierwszej tego typu organizacji w Polsce) oraz współpracuje z Fundacją Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie „ACADEMICA”. Fundacja poprzez Referat ds. ON wspiera działania ZSN i BON AGH

W AGH studiuje znaczna liczba (ponad 450) osób niepełnosprawnych o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, którzy mogą liczyć na n/w wsparcie.

BON AGH studentom niepełnosprawnym oferuje:

BON AGH

 • Bieżące informacje, wszelkie porady i wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością;
 • Pomoc tłumaczy języka migowego oraz lipspeakerów (dla osób nie(do)słyszących); 
 • Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-rehabilitacyjnego (dyktafonów, systemów FM, powiększalników tekstu i obrazu itp.);
 • Możliwość kserowania notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób słabowidzących, oraz mających problemy z pisaniem);
 • Możliwość adaptacji materiałów dydaktycznych oraz form egzaminów i zaliczeń;
 • Możliwość pomocy i uczestnictwa w warsztatach psychologicznych;
 • Możliwość pomocy asystentów osób niepełnosprawnych;
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach, kursach oraz spotkaniach, imprezach i obozach szkoleniowo-integracyjnych i adaptacyjnych;
 • Możliwość uczestnictwa w realizowanych Projektach pro zawodowych.

BON AGH oferuje:

 • Alternatywne zajęcia WF (podczas których możesz uzyskać zaliczenie): siłownia, sekcja koszykówki i szermierki na wózkach inwalidzkich, basen;
 • Pracownię tyfloinformatyczną dla osób słabowidzących i niewidomych;
 • Część sal wyposażona jest w pętle indukcyjne i nadajniki radiowe, które ułatwiają osobom słabosłyszącym uczestnictwo w zajęciach;
 • Specjalistyczny lektorat z języka angielskiego dla osób niesłyszących i słabosłyszących z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
 • Akademik w centrum kampusu z dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych pokojami i toaletami;
 • Dostosowanie remontowanych budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Zasoby biblioteki dostępne w formie alternatywnej, powiększalniki tekstu, a także pomoc pracownika znającego język migowy,
 • Wydzielone miejsca parkingowe, a także zezwolenie na parkowanie na terenie wewnętrznym AGH dla osób z problemami w poruszaniu się;
 • Możliwość aktywnego udziału w działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.

Z roku na rok oferta wsparcia studentów/doktorantów niepełnosprawnych zwiększa się, a działania uczelni stają się bardziej profesjonalne. Wszystko to sprawia, ze szanse zdobycia przez osoby niepełnosprawne wykształcenia i start w dorosłe życie są naprawdę wyrównane.

Jeśli chciałbyś otrzymać pomoc, skorzystać z dostępnych możliwości wsparcia prosimy o kontakt z BON AGH, gdzie udzielimy szczegółowych informacji.

Nasz adres:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
Dom Studencki Alfa
ul. Reymonta 17/40
30-059 Kraków
tel./fax: +48 12 617 46 30
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

English Version pdf 20 KB