Asystent doktorantów i studentów niepełnosprawnych

AGH prowadzi program pomocy studentom i doktorantom niepełnosprawnym AGH (głównie ruchowo i niewidomym) w formie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Nasi asystenci przepracowują rocznie około 500 godzin czynnie pomagając studentom.

Głównym zadaniem asystenta studentów i doktorantów niepełnosprawnych AGH jest:

  • wsparcie w procesie kształcenia
  • organizowanie materiałów niezbędnych do nauki (np. kserowanie, skanowanie)
  • dostosowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby osób nie(do)widzących
  • pomoc w Domu Studenckim
  • pomoc w innych nieprzewidzianych sytuacjach wynikających z procesu kształcenia
  • asysta podczas zajęć sportowych