Formy pomocy dla studentów z wadą wzroku:

 • Adaptacja materiałów dydaktycznych
 • Wydruk w alfabecie Brajla
 • Wydruk powiększony
 • Wypukła grafika
 • Materiały elektroniczne: pliki tekstowe np. doc, txt, audiodeskrypcja
 • Specjalistyczne lektoraty z języków obcych
 • Dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów
 • Wypożyczanie sprzętu edukacyjno-wspomagającego
 • Korzystanie z kolorowego ksera (również format A3)
 • Specjalistyczne oprogramowanie (JAWS, Magic +)
 • Możliwość skorzystania z Pracowni Tyfloinformatyki
 • Kursy orientacji przestrzennej po terenie uczelni
 • Pomoc asystencka