System pomocy materialnej dla studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje wiele form stypendiów (socjalne, specjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów) oraz zapomóg, w tym także dofinansowanie do wyżywienia w stołówkach AGH.
Informacja na temat stypendiów i zapomóg dostępna jest w poszczególnych Dziekanatach oraz w Dziale Spraw Studenckich.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.

Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 wynoszą:

 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności 650 zł/miesiąc
 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 550 zł/miesiąc
 • z lekkim stopniem niepełnosprawności 450 zł/miesiąc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, w związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd” Moduł II {tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r.} uprzejmie informuje o zasadach otrzymania przez niepełnosprawnych studentów pomocy w ramach programu.

Program Aktywny Samorząd w Module II przewiduje m.in. wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym {wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym),
 • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w Krakowie (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe).

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundacje czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia, zgodnie z opracowaną przez MOPS procedurą nr 51 zawierającą wszelkie informacje oraz druk wniosku, dostępną na stronie Ośrodka pod adresem: www.mops.krakow.pl

 

Moduł II obejmuje dofinansowanie kosztów edukacji  dla osób niepełnosprawnych w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym /zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także koszty przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Moduł II semestr letni 2018/2019 – od 01.03.2019 r. do 30.03.2019 r.
 • Moduł II semestr zimowy 2019/2020 – od 01.08.2019 r. do 10.10.2019 r.

Więcej informacji dla Wnioskodawców w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd” zamieszczonych jest na stronie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/

Wnioskodawców zainteresowanych składaniem wniosków w Krakowie odsyłamy do strony MOPS Kraków i zachęcamy do zapoznania się z procedurą MOPS 51. W niej znajdą Państwo odpowiedź na podstawowe pytania, takie jak: kto może skorzystać z dofinansowania do kosztów nauki w Programie, jaka jest wysokość dofinansowania czy też, jakie formy nauki wchodzą w zakres dofinansowania.
Link: https://mops.krakow.pl/ogolne/227798,1934,komunikat,modul_ii___pomoc_w_uzyskaniu_wyksztalcenia_na_poziomie_wyzszym.html

Konkurs stypendialny „STALe przełamując bariery” skierowany jest do studentów niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy działają na rzecz innych studentów z niepełnosprawnością, biorą aktywny udział w życiu uczelni i społeczności lokalnych.

Organizatorem konkursu jest firma ArcelorMittal oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Logo ArcelorMittal

 • Jeśli działasz na rzecz organizacji samorządowych, w organizacjach studenckich,
 • Uczestniczysz w zawodach sportowych, konkursach międzyuczelnianych,
 • Możesz pochwalić się dobrymi wynikami w nauce

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE!

Przeczytaj artykuły o laureatach minionych edycji konkursu publikowane w Krakowskim Semestralniku Studentów Niepełnosprawnych:

Nazwa odnośnika Odnośnik
"Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych" nr 2(8)/2012 Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych nr 2(8)/2012
"Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych" nr 2(10)/2013 Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych nr 2(10)/2013

Likwidacja barier architektonicznych, transportowych, technicznych i w komunikowaniu się


Adresaci programu
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne i mające trudności w komunikowaniu się oraz trudności techniczne (dotyczy każdego rodzaju niepełnosprawności)

Zakres udzielanej pomocy
W ramach programu przyznawane jest dofinansowanie (do 80% wartości kupowanego sprzętu), które w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz występujące bariery może obejmować:

Bariery w komunikowaniu się:
Aparat słuchowy, szkła korekcyjne, soczewki kontaktowe, fax., głośnomówiący aparat telefoniczny, magnetofon, zestaw komputerowy, laptop, itd.

Bariery techniczne:
Kuchnia mikrofalowa, ciśnieniomierz, glukometr, itd.

Bariery transportowe:
Dofinansowanie prawa jazdy kat. B, zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Bariery architektoniczne:
Budowa podjazdu, wind, dostosowanie łazienki, itd.

Uwaga: Podano przykłady możliwości dofinansowywanego sprzętu, każdy wniosek traktowany jest indywidualnie

Terminy składania dokumentów:

 • cały rok
 • wnioski należy składać w oddziałach MOPS właściwych dla miejsca stałego zameldowania lub w miejscu tymczasowego zamieszkania (potrzebne zaświadczenie, że w okresie 3 ostatnich lat nieskładno wniosków w miejscu stałego zamieszkania)

Więcej informacji:

MOPS w Krakowie
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Józefińska 14
tel. +48 12 656 16 15 wew. 217

Biuro ds. ON AGH
ul. Reymonta 17, pokój 10
tel. +48 12 622 26 04
tel. AGH 46 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.