Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie dysponuje miejscami w Domach Studenckich, które są przystosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności.

Studenci mający problemy z poruszaniem się mogą otrzymać zakwaterowanie w jednym z 21 pokoi w pełni dostosowanych do ich potrzeb. Dla studentów nie(do)słyszących zaadaptowano 2 pokoje wyposażone w sygnalizację świetlno-dźwiękową zamiast zwykłego dzwonka.
Procedura otrzymania miejsca przystosowanego w Domu Studenckim AGH jest następująca:
  1. Student niepełnosprawny rejestruje się w Systemie Centralnego Rozdziału Miejsc (https://akademik.agh.edu.pl/ ) zgodnie z harmonogramem rejestracji, zaznaczając w formularzu status osoby niepełnosprawnej.
  2. Student dostarcza do właściwego dla danego rodzaju niepełnosprawności konsultanta Biura ds. Osób Niepełnosprawnych komplet dokumentów:
  • Wypełniony „Wniosek dotyczący miejsc dostosowanych w Akademikach Miasteczka Studenckiego AGH dla studentów z niepełnosprawnością 2016/2017”
  • Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • Decyzję o przyznaniu miejsca w DS. MS AGH
W celu wspólnego ustalenia najbardziej odpowiednich warunków zakwaterowania proszę dostarczyć komplet dokumentów związanych z rezerwacją dostosowanego miejsca przez BON AGH zgodnie z harmonogramem do właściwego dla danego rodzaju niepełnosprawności konsultanta BON.
Informujemy, że osoby z niepełnosprawnościami otrzymają miejsce DS w pierwszej kolejności.
nazwa odnośnikaodnośnik
Procedura
  word 
Wniosek
  word