Droga Studentko, Drogi Studencie,

Zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach
realizowanych w ramach Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego.
Tym razem pt. "Trening pamięci i inteligencji".

W imieniu władz, współpracowników i wolontariuszy Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz współorganizatorów wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić na XV edycję Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbędzie się w dniach 16-18.10.2017 r. w Warszawie.

Fundacja Szansa dla Niewidomych obchodzi w tym roku 25lecie swojej działalności. W roku 1992, na fali przemian w Polsce, niewidomi razem z widzącymi przyjaciółmi stworzyli organizację, która - jak się później okazało - stała się największym donatorem w tym środowisku. Mamy wiele sukcesów, a jednym z największych jest właśnie organizowana od 15 lat Konferencja REHA.

W tym roku odbędzie się ona w dniach 16-18.10.2017 r. w Warszawie i będzie zrealizowana w dwóch osobnych odsłonach:

Uroczysta gala (16.10.2017 r.) z udziałem 4000 widzów, pełna artystycznych i merytorycznych elementów z udziałem wybitnych i popularnych muzyków, aktorów, przedstawicieli władz i wielu wyjątkowych niewidomych.

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym "STALe przełamując bariery", w którym do wygrania są stypendia o łącznej wartości 20 000 zł!!!
  • Jeśli aktywnie uczestniczycie w życiu uczelni,
  • działacie na rzecz studentów z niepełnosprawnościami,
  • pracujecie w stowarzyszeniach, organizacjach studenckich,
  • uczestniczycie w zawodach sportowych, konkursach międzyuczelnianych,
  • działacie na rzecz organizacji pozarządowych, jesteście wolontariuszami

Rozpoczynamy zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkamy się 25 października w Warszawie, by wspólnie świętować piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ i rozmawiać o zmianach w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane. A to znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego naszym tegorocznym hasłem jest „ZA NIEZALEŻNYM ŻYCIEM”.
 Cel III Kongresu
Głównym celem III Kongresu jest wypracowanie wytycznych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Rozumiemy przez to:
•    priorytety Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
•    założenia dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.

Studencie z niepełnosprawnością Możesz uzyskać dofinansowanie do studiów! PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

O pomoc w ramach Modułu II programu „Aktywny Samorząd” wnioskować mogą osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będące studentami lub doktorantami uczelni wyższych (I, II stopień, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).