Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki mamy nadzieję zyskują nagrodzone prace, laureatom przyznawane są nagrody finansowe, m.in. w kategorii rozpraw doktorskich to aż 8 tys. zł. 

Grafika przedstawia dwie dziewczyny, które są w górach – napis: te wakacje spędzamy: 12 edycja DŻAMP – 20-30 sierpnia 2019 r.

Stowrzyszenie "Twoje Nowe Możliwośći" rozpoczeło odliczanie do rozpoczęcia, jednego z najlepszych obozów adaptacyjnych dla studentów w Polsce!
DZAMP2019 to najlepiej spędzone wakacje!!!

Przeczytaj poniżej pytania i jeśli przynajmniej raz odpowiesz TAK przejdź dalej:
- chcesz przeżyć niezapomniane wakacje?
- poznać wielu fantastycznych ludzi?
- zrelaksować się w uroczym miejscu: otoczonym zielenią, hotel z wieloma atrakcjami (sauna, basen, czy jacuzzi)?
- jednocześnie nauczyć się na wielu przydatnych rzeczy na szkoleniach?

Zdjęcie przedstawia reprezentantów AGH wraz z trenerem Stanisławem Dudą.

W dniach 10-12 maja odbyły się IV Integracyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu, w których wzięli udział studenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Akademię reprezentowało w sumie 7 osób: Wojciech Dobrowolski, Krzysztof Wąż, Sebastian Banaś, Paweł Bieniek, Łukasz Leśny, Karolina Kowalik i Gabriela Wolak. Studenci przez cały rok przygotowywali się do zawodów pod okiem trenera Stanisława Dudy jako członkowie sekcji pływackiej Akademickiego Związku Sportowego AGH osób niepełnosprawnych.

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS to cykl zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych prowadzony od 2016 roku w ramach upowszechniania sportu. Mistrzostwa organizowane są już po raz czwarty i obejmują dyscypliny takie jak: bowling, boccia, pływanie, goalball, szachy i tenis stołowy.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431) ogłasza nabór na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna" dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Pełna treść ogłoszenia doc 42 KB

Karta zgłoszenia Partnera doc 120 KB

Wybór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie informuje, że do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna” wyłoniono poniżej wymienione podmioty:

  • Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości” (zakres działań nr: I)
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (zakres działań nr: II)
  • Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (zakres działań nr: III

Biznes zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

Logo ma kształt koła i składa się z piktogramów oraz napisu "Kocham Kraków z Wzajemnością". Centralne miejsce zajmują w nim trzy postacie będące symbolami osób niepełnosprawnych - piktogramy przedstawiają osobę niewidomą, na wózku inwalidzkim oraz po amputacji kończyny dolnej. Są one ułożone wzdłuż promienia koła pod kątem 120 stopni względem siebie. W tle widnieje logo Małopolska, które kształtem przypomina inicjał litery M. Wokół serca logo znajduje się napis "Kocham Kraków z Wzajemnością", który ułożony jest wzdłuż zamykającego całość okręgu. Kolory występujące w logo Tygodnia Osób Niepełnosprawnych to: biały, zielony, niebieski, czerwony i żółty.

Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami "Kocham Kraków z Wzajemnością" - Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami, to niezwykłe wydarzenie, które od dwudziestu lat integruje pełno i niepełnosprawnych mieszkańców królewskiego miasta i całego województwa.

Obchody Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami organizowane są rokrocznie od 1999 roku, a ich inicjatorem jest Urząd Miasta Krakowa współpracujący z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2005 roku do wydarzenia dołączył Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, tym samym Tydzień stał się wielkim świętem wszystkich mieszkańców regionu.