Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH oraz Fundacja Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA zapraszają pracowników i studentów AGH na bezpłatny kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym (30 godzin)

Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) pozwoli Państwu na:
• przełamanie barier w komunikowaniu się;
• rozwinięcie kompetencji językowych i komunikacyjnych w Polskim Języku Migowym;
• rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM;
• poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem kursanta i jego codziennymi czynnościami oraz gramatykę PJM;
• zapoznanie z savoir-vivre wśród Głuchych oraz ciekawymi aspektami Kultury Głuchych.

Droga Studentko, Drogi Studencie,

Zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych warsztatach
realizowanych w ramach Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego.
Tym razem pt. "Trening pamięci i inteligencji".

W imieniu władz, współpracowników i wolontariuszy Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz współorganizatorów wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić na XV edycję Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbędzie się w dniach 16-18.10.2017 r. w Warszawie.

Fundacja Szansa dla Niewidomych obchodzi w tym roku 25lecie swojej działalności. W roku 1992, na fali przemian w Polsce, niewidomi razem z widzącymi przyjaciółmi stworzyli organizację, która - jak się później okazało - stała się największym donatorem w tym środowisku. Mamy wiele sukcesów, a jednym z największych jest właśnie organizowana od 15 lat Konferencja REHA.

W tym roku odbędzie się ona w dniach 16-18.10.2017 r. w Warszawie i będzie zrealizowana w dwóch osobnych odsłonach:

Uroczysta gala (16.10.2017 r.) z udziałem 4000 widzów, pełna artystycznych i merytorycznych elementów z udziałem wybitnych i popularnych muzyków, aktorów, przedstawicieli władz i wielu wyjątkowych niewidomych.

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym "STALe przełamując bariery", w którym do wygrania są stypendia o łącznej wartości 20 000 zł!!!
  • Jeśli aktywnie uczestniczycie w życiu uczelni,
  • działacie na rzecz studentów z niepełnosprawnościami,
  • pracujecie w stowarzyszeniach, organizacjach studenckich,
  • uczestniczycie w zawodach sportowych, konkursach międzyuczelnianych,
  • działacie na rzecz organizacji pozarządowych, jesteście wolontariuszami

Rozpoczynamy zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Spotkamy się 25 października w Warszawie, by wspólnie świętować piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ i rozmawiać o zmianach w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i niezależnego życia ciągle nie jest realizowane. A to znacząco utrudnia nam i naszym rodzinom codzienne funkcjonowanie. Dlatego naszym tegorocznym hasłem jest „ZA NIEZALEŻNYM ŻYCIEM”.
 Cel III Kongresu
Głównym celem III Kongresu jest wypracowanie wytycznych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Rozumiemy przez to:
•    priorytety Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
•    założenia dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.