Strona z Raportu Zrównoważonego Rozwoju ArcellorMittal Poland 2017. W prawym górnym roku logo ArcellorMittal. Na środku 3 zdjęcia przedstawiające osobę z tabletem, inżyniera na hali oraz kobiętę w labolatorium. Poniżej spis zawartości raportu.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland 2018”.
Znajdziecie tam wzmiankę o programie „STALe przełamując bariery”, który Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH od kilku lat z sukcesem realizuje we współpracy z ArcelorMittal Polska.

Raport pdf 22 MB

 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki mamy nadzieję zyskują nagrodzone prace, laureatom przyznawane są nagrody finansowe, m.in. w kategorii rozpraw doktorskich to aż 8 tys. zł. 

Grafika przedstawia dwie dziewczyny, które są w górach – napis: te wakacje spędzamy: 12 edycja DŻAMP – 20-30 sierpnia 2019 r.

Stowrzyszenie "Twoje Nowe Możliwośći" rozpoczeło odliczanie do rozpoczęcia, jednego z najlepszych obozów adaptacyjnych dla studentów w Polsce!
DZAMP2019 to najlepiej spędzone wakacje!!!

Przeczytaj poniżej pytania i jeśli przynajmniej raz odpowiesz TAK przejdź dalej:
- chcesz przeżyć niezapomniane wakacje?
- poznać wielu fantastycznych ludzi?
- zrelaksować się w uroczym miejscu: otoczonym zielenią, hotel z wieloma atrakcjami (sauna, basen, czy jacuzzi)?
- jednocześnie nauczyć się na wielu przydatnych rzeczy na szkoleniach?

Zdjęcie przedstawia reprezentantów AGH wraz z trenerem Stanisławem Dudą.

W dniach 10-12 maja odbyły się IV Integracyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu, w których wzięli udział studenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Akademię reprezentowało w sumie 7 osób: Wojciech Dobrowolski, Krzysztof Wąż, Sebastian Banaś, Paweł Bieniek, Łukasz Leśny, Karolina Kowalik i Gabriela Wolak. Studenci przez cały rok przygotowywali się do zawodów pod okiem trenera Stanisława Dudy jako członkowie sekcji pływackiej Akademickiego Związku Sportowego AGH osób niepełnosprawnych.

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS to cykl zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych prowadzony od 2016 roku w ramach upowszechniania sportu. Mistrzostwa organizowane są już po raz czwarty i obejmują dyscypliny takie jak: bowling, boccia, pływanie, goalball, szachy i tenis stołowy.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431) ogłasza nabór na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna" dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Pełna treść ogłoszenia doc 42 KB

Karta zgłoszenia Partnera doc 120 KB

Wybór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie informuje, że do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna” wyłoniono poniżej wymienione podmioty:

  • Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości” (zakres działań nr: I)
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (zakres działań nr: II)
  • Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (zakres działań nr: III

Biznes zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com