Informacje dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością dotyczące miejsc w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH na rok akademicki 2020/2021

Osoby, które posiadają potrzebę:

- zamieszkania w pokoju dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (ON);
- zamiany miejsca przyznanego z puli ogólnodostępnej na pokój dostosowany do potrzeb ON i/lub pokój mieszczący się  w jednym z budynków dostosowanych architektonicznie;
- zamieszkania z asystentem/opiekunem ON;
- inną, wynikającą z niepełnosprawności, związaną z zamieszkaniem w domu studenckim;

Czytaj wiecej1