Konkurs stypendialny STALe PRZEŁAMUJĄC BARIERY 2020 to wspólny projekt

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i ArcelorMittal Poland.

Konkurs skierowany jest do studentów AGH, którzy aktywnie uczestniczą w życiu uczelni oraz społeczności lokalnych.

Masz szansę otrzymać od nas stypendium w kwocie do 10 000 zł, jeśli:  działasz na rzecz studentów z niepełnosprawnościami, jesteś studentem z niepełnosprawnością i aktywnie uczestniczysz w życiu uczelni oraz pomagasz innym osobom.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.12.2020 r.
Miejsce przyjmowania zgłoszeń: Referat ds. Osób Niepełnosprawnych FSiA ACADEMICA - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, ul. Reymonta 17/10

 

Plakat pdf 76 KB

Formularz dla studentów zał nr 1. doc 256 KB

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zał nr 2. doc 33 KB

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zał nr 3. doc 58 KB

Informacja administratorów zał nr 4. doc 25 KB

Oświadczenie do celów podatkowych zał nr 5. doc 27 KB

Regulamin przyznawania stypendiów. pdf 175 KB Regulamin przyznawania stypendiów. doc 89 KB