Jak co roku, początkiem lipca niepełnosprawni studenci z całej Polski zgromadzili się w Krakowie na Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów Niepełnosprawnych. W tegorocznej edycji udział wzięło prawie 70 uczestników z różnych stron naszego kraju. Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych są organizowane rokrocznie od 14 lat. Każdego roku w lipcu Kraków na jeden weekend staje się miejscem spotkania przedstawicieli organizacji studenckich z całej Polski i ogólnopolskiej debaty na temat różnych aspektów niepełnosprawności. Wydarzenie staje się szansą poznania i nawiązania współpracy z uczelniami z różnych stron Polski. Wydarzenie to jest największym i najważniejszym projektem organizowanym przez ZSN AGH.

 

Temat tegorocznego Spotkania brzmiał „Samorozwój bez ograniczeń”. Celem Spotkania było pokazanie możliwości, jakie stoją przed każdym z nas – niezależnie od stopnia niepełnosprawności i jak z tych możliwości w pełni korzystać. Było to także źródło inspiracji i chęci do działania poprzez rozmowy z osobami, którym w życiu "sporo wyszło". Zaproszeni prelegenci i goście, związani są z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawili powyższe zagadnienia na podstawie swoich doświadczeń osobistych i zawodowych. Był to także czas odkrywania Krakowa (wycieczka po Krakowie i rejs statkiem po Wiśle) i wieczorne imprezy integracyjne. Spotkania te są okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim do integracji na poziomie ogólnopolskim! Mamy nadzieję, że znajomości zawarte podczas OSSN będą owocować! :) Dziękujemy wszystkim za obecność i zaangażowanie! Fot. Piotr Kruszak Fotograf

OSSN 2017
OSSN 2017 (43)
OSSN 2017 (13)
OSSN 2017 (17)
OSSN 2017 (6)
OSSN 2017 (15)
OSSN 2017 (25)
OSSN 2017 (23)
OSSN 2017 (3)
OSSN 2017 (53)
OSSN 2017 (4)
OSSN 2017 (5)
OSSN 2017 (7)
OSSN 2017 (8)
OSSN 2017 (2)
OSSN 2017 (9)
OSSN 2017 (10)
OSSN 2017 (38)
OSSN 2017 (11)
OSSN 2017 (12)
OSSN 2017 (14)
OSSN 2017 (16)
OSSN 2017 (18)
OSSN 2017 (20)
OSSN 2017 (29)
OSSN 2017 (21)
OSSN 2017 (22)
OSSN 2017 (24)
OSSN 2017 (26)
OSSN 2017 (27)
OSSN 2017 (28)
OSSN 2017 (30)
OSSN 2017 (31)
OSSN 2017 (1)
OSSN 2017 (32)
OSSN 2017 (33)
OSSN 2017 (19)
OSSN 2017 (34)
OSSN 2017 (35)
OSSN 2017 (36)
OSSN 2017 (37)
OSSN 2017 (39)
OSSN 2017 (40)
OSSN 2017 (41)
OSSN 2017 (42)
OSSN 2017 (44)
OSSN 2017 (45)
OSSN 2017 (46)
OSSN 2017 (47)
OSSN 2017 (48)
OSSN 2017 (49)
Poprzedni Następny Odtwarzaj Pauza