Na zdjęciu laureaci konkursu, Pani prof Barbara Gąciarz pełnomocnik rektora ds osób niepełnosprawnych  z główną nagrodą Lodołamacze

LODOŁAMACZE to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Statuetki Lodołamaczy przyznawane są instytucjom, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i walczą z ich społecznym wykluczeniem. Jedną z takich instytucji jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, która zajęła I miejsce i otrzymała statuetkę Lodołamacz 2016.

Już po raz jedenasty kapituła konkursu Lodołamacze wybrała firmy, instytucje i ludzi z regionów Małopolskiego i Świętokrzyskiego, najbardziej angażujące się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworzą dla nich miejsca pracy i pokazują, że takie osoby mogą być doskonałymi pracownikami. Uroczysta gala regionalna odbyła się 12 września w Dworku Białoprądnickim. W imieniu Rektora AGH Pana prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki nagrodę odebrała Pani prof. Barbara Gąciarz, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych. Gala ogólnopolska odbędzie się 29 września na Zamku Królewskim w Warszawie.

Docenione działania

Jako uzasadnienie wyboru Kapituła konkursowa podała: „Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa zwyciężyła w kategorii Instytucja. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie od lat podejmowane są działania na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Uczelnia od 2000 r. konsekwentnie i z powodzeniem realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”. Celem programu jest wspieranie i kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studiujące osoby z niepełnosprawnościami. W 2015 r. (stan na listopad) w AGH studiowało 447 (udokumentowanych orzeczeniami) osób z niepełnosprawnością, w tym: 32 osób niesłyszących i słabosłyszących, 38 osób niewidomych i słabowidzących, 147 z dysfunkcją narządu ruchu i 230 osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności. Uczelnia zatrudnia 48 pracowników z niepełnosprawnością.”

A wszystko to…

Konkurs przede wszystkim ma na celu docenienie i wyróżnienie tych ludzi, firm, instytucji, którzy angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy. Ważne jest też, by ideą konkursu zainteresować tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych jeszcze się nie zetknęli i nie wiedzą, jak dobrymi pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy mogą oni być.

Zwycięzcy

W regionie małopolsko-świętokrzyski statuetki przyznano również w następujących kategoriach: Zatrudnienie Chronione - Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. z Krakowa; Otwarty Rynek Pracy - Aspen Serwis Sp. z o.o. z Kraków. Statuetkę Super Lodołamacza 2016 zdobyła Bonifraterska Fundacja Dobroczynna ze Świątnik Górnych. Specjalny Lodołamacz przypadł niewidomemu Tomaszowi Koźmińskiemu, który realizuje się w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nie spoczniemy na laurach

Działania AGH na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które również wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych - pierwszej tego typu organizacji w Polsce. Na czele Biura stoi Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani prof. Barbara Gąciarz. Studenci mogą tam zasięgnąć porad prawnych oraz uzyskać pomoc  w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne, wydarzenia integracyjne, warsztaty oraz kursy. Z roku na rok oferta wsparcia studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami ulega rozszerzeniu, a działania uczelni stają się coraz bardziej profesjonalne. Wyrównujemy szanse na zdobycie wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz umożliwiamy lepszy start w dorosłe życie. Biuro wciąż pracuje nad tym, by likwidować bariery architektoniczne, komunikacyjne, a zwłaszcza te świadomościowe.

DSC_0490
DSC_0518
DSC_0544
Mini---Copy-1
Pani profesor Barbara Gciarz udziala wywiadu
Pani Rektor Anna Siwik przemawia trzymajc nagrod
Poprzedni Następny Odtwarzaj Pauza