Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

 

W ramach Projektu „Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” - Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00 DOS/19

 

Zaplanowano realizację dwóch rodzajów szkoleń:

 

1. JEDNODNIOWE: (6 godzin dydaktycznych) szkolenia podstawowe (podnoszące wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności)
grupa docelowa:
kadra dydaktyczna, administracyjna i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna

 

 Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami szkolenie świadomościowe

 

2. DWUDNIOWE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE (2 x 6 godzin dydaktycznych) z zakresu:  
grupa docelowa: kadra dydaktyczna, administracyjna i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna

 

Dostępność cyforwa

 

 • Projektowania uniwersalnego, standardów dostępności
  grupa docelowa:
  przedstawiciele/ki odpowiedzialni za zaplecze techniczne AGH, w szczególności Pion Kanclerza, Miasteczko Studenckie
 • Komunikacji z osobą z niepełnosprawnością 
  grupa docelowa: kadra dydaktyczna, administracyjna i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna
 • Dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
  grupa docelowa: kadra dydaktyczna, pracownicy/e bibliotek,  administracyjna, inżynieryjno-techniczna
 • Dostosowywania lektoratów 
  grupa docelowa: lektorzy języków obcych, administracyjna i obsługowa
 • Dostosowania zajęć sportowych
  grupa docelowa: kadra dydaktyczna i obsługa, administracyjna
   
 • Ewakuacji i sytuacji zagrożenia
  grupa docelowa:
  kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzają i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna

 • Dostępności dost. bibliotek 
  grupa docelowa: pracownicy/e bibliotek, pracownicy działalności wydawniczej, administracyjnej i obsługowej

 • Obsługi osób z niepełnosprawnością
  grupa docelowa:
  kadra zarządzająca oraz pracownicy/e dziekanatów; pracownicy/e domów studenckich, pracownicy administracyjni i obsługowi

 • Potrzeb osób z niepełnosprawnością
  grupa docelowa:
  administratorzy/ki budynków; kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzają i obsługowa

 • Procedur grupa docelowa: kadra zarządzająca oraz pracownicy dziekanatów, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracyjni i obsługowi

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

 

 

 

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości", 4. Napis w kolorze fuksji (różowym): "Fronia" i pod spodem "Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami".