Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

W ramach Projektu „Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” - Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00 DOS/19

zaplanowano realizację dwóch rodzajów szkoleń :

 1. jednodniowe (6 godzin dydaktycznych) szkolenia podstawowe (podnoszące wiedzę i świadomość na temat niepełnosprawności)

Grupa docelowa:

– kadra dydaktyczna, administracyjna i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna

TERMINY SZKOLEŃ:
Harmonogram szkoleń – w przygotowaniu

 1. dwudniowe szkolenia specjalistyczne (2 x 6 godzin dydaktycznych) z zakresu:  
 • projektowania uniwersalnego, standardów dostępności – przedstawiciele/ki odpowiedzialni za zaplecze techniczne AGH, w szczególności Pion Kanclerza, Miasteczko Studenckie
 • komunikacji z osobą z niepełnosprawnością - kadra dydaktyczna, administracyjna i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna
 • dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – kadra dydaktyczna, pracownicy/e bibliotek,  administracyjna, inżynieryjno-techniczna
 • dostępności cyfrowej - kadra dydaktyczna, administracyjna i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna
 • dostosowywania lektoratów – lektorzy języków obcych, administracyjna i obsługowa
 • dostosowania zajęć sportowych - kadra dydaktyczna i obsługa, administracyjna 
 • ewakuacji i sytuacji zagrożenia – kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzają i obsługowa, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczna
 • dostępności dost. bibliotek – pracownicy/e bibliotek, pracownicy działalności wydawniczej, administracyjnej i obsługowej
 • obsługi osób z niepełnosprawnością - kadra zarządzająca oraz pracownicy/e dziekanatów; pracownicy/e domów studenckich, pracownicy administracyjni i obsługowi
 • potrzeb osób z niepełnosprawnością – administratorzy/ki budynków; kadra dydaktyczna, administracyjna, zarządzają i obsługowa
 • procedur – kadra zarządzająca oraz pracownicy dziekanatów, naukowo-techniczna, inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracyjni i obsługowi

TERMINY SZKOLEŃ:
Harmonogram szkoleń – w przygotowaniu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości", 4. Napis w kolorze fuksji (różowym): "Fronia" i pod spodem "Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami".