Ogólnopolskie Spotkania Studentów Niepełnosprawnych są organizowane rokrocznie od 15 lat. Każdego roku w lipcu Kraków na jeden weekend staje się miejscem spotkania przedstawicieli organizacji studenckich z całej Polski i ogólnopolskiej debaty na temat różnych aspektów niepełnosprawności. Wydarzenie staje się szansą poznania i nawiązania współpracy z uczelniami z różnych stron Polski. Wydarzenie to jest największym i najważniejszym projektem organizowanym przez ZSN AGH.

OSSN 2018
OSSN (1)
OSSN (2)
OSSN (3)
OSSN (4)
OSSN (5)
OSSN (6)
OSSN (7)
OSSN (8)
OSSN (9)
OSSN (10)
OSSN (11)
OSSN (12)
OSSN (13)
OSSN (14)
OSSN (15)
OSSN (16)
OSSN (17)
OSSN (18)
OSSN (19)
OSSN (20)
OSSN (21)
OSSN (22)
OSSN (23)
OSSN (24)
OSSN (25)
OSSN (26)
OSSN (27)
OSSN (28)
OSSN (29)
OSSN (30)
OSSN (31)
OSSN (32)
OSSN (33)
OSSN (34)
OSSN (35)
OSSN (36)
OSSN (37)
OSSN (38)
OSSN (39)
OSSN (40)
OSSN (41)
OSSN (42)
OSSN (43)
OSSN (44)
OSSN (45)
OSSN (46)
OSSN (47)
OSSN (48)
Poprzedni Następny Odtwarzaj Pauza
OSSN 2017
OSSN 2017 (43)
OSSN 2017 (13)
OSSN 2017 (17)
OSSN 2017 (6)
OSSN 2017 (15)
OSSN 2017 (25)
OSSN 2017 (23)
OSSN 2017 (3)
OSSN 2017 (53)
OSSN 2017 (4)
OSSN 2017 (5)
OSSN 2017 (7)
OSSN 2017 (8)
OSSN 2017 (2)
OSSN 2017 (9)
OSSN 2017 (10)
OSSN 2017 (38)
OSSN 2017 (11)
OSSN 2017 (12)
OSSN 2017 (14)
OSSN 2017 (16)
OSSN 2017 (18)
OSSN 2017 (20)
OSSN 2017 (29)
OSSN 2017 (21)
OSSN 2017 (22)
OSSN 2017 (24)
OSSN 2017 (26)
OSSN 2017 (27)
OSSN 2017 (28)
OSSN 2017 (30)
OSSN 2017 (31)
OSSN 2017 (1)
OSSN 2017 (32)
OSSN 2017 (33)
OSSN 2017 (19)
OSSN 2017 (34)
OSSN 2017 (35)
OSSN 2017 (36)
OSSN 2017 (37)
OSSN 2017 (39)
OSSN 2017 (40)
OSSN 2017 (41)
OSSN 2017 (42)
OSSN 2017 (44)
OSSN 2017 (45)
OSSN 2017 (46)
OSSN 2017 (47)
OSSN 2017 (48)
OSSN 2017 (49)
Poprzedni Następny Odtwarzaj Pauza
OSSN 2016
OSSN_2016 (1)
OSSN_2016 (2)
OSSN_2016 (3)
OSSN_2016 (4)
OSSN_2016 (5)
OSSN_2016 (6)
Poprzedni Następny Odtwarzaj Pauza
OSSN 2015
01
07
08
017
037
038
040
053
075
077
079
Poprzedni Następny Odtwarzaj Pauza
OSSN 2013
OSSN 2013 (1)
OSSN 2013 (2)
OSSN 2013 (3)
OSSN 2013 (4)
OSSN 2013 (5)
OSSN 2013 (6)
OSSN 2013 (7)
OSSN 2013 (8)
OSSN 2013 (9)
OSSN 2013 (10)
OSSN 2013 (11)
OSSN 2013 (12)
OSSN 2013 (13)
Poprzedni Następny Odtwarzaj Pauza
OSSN 2012
OSSN 2012 (1)
OSSN 2012 (2)
OSSN 2012 (3)
OSSN 2012 (4)
OSSN 2012 (5)
OSSN 2012 (6)
OSSN 2012 (7)
OSSN 2012 (8)
OSSN 2012 (9)
OSSN 2012 (10)
OSSN 2012 (11)
OSSN 2012 (12)
OSSN 2012 (13)
OSSN 2012 (14)
OSSN 2012 (15)
OSSN 2012 (16)
OSSN 2012 (17)
OSSN 2012 (18)
Poprzedni Następny Odtwarzaj Pauza